Khóa cơ bản 534

"Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (TRIZ mở rộng)"

Khai giảng: thứ hai, 27/05/2024

Giờ học: 17g45 - 20g45

Ngày học: tối thứ hai, tối thứ tư và tối thứ sáu

Thời gian học: 9 buổi

Học phí hiện nay: 1.200.000 đồng.

Chiêu sinh tất cả mọi người có trình độ văn hóa lớp 12 trở lên, không phân biệt tuổi, nghề nghiệp chuyên môn, chức vụ...

Điện thoại: (028) 38301743 - 0939795225 (Mr Khôi)

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Để biết các ích lợi của môn học, bấm vào đây

Chương trình học bấm vào đây

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Báo tường mới nhất

BTSK số 1/2017 (73) ra tháng 3 năm 2017

Toàn bộ

+ Tin TSK - Tin thế giới

+ Thế giới từ góc nhìn sáng tạo: 10 phát minh "không tưởng" của Nicola Tesla

+ Đa dạng: Bên trong trung tâm dữ liệu của Facebook

+ Sản phẩm sáng tạo

Các thành viên của TSK

ThayDung

Thầy Phan Dũng tốt nghiệp đồng thời Đại học tổng hợp quốc gia về vật lý thực nghiệm các chất bán dẫn và Học viện công cộng sáng tạo sáng chế Azerbaigian, Baku, Liên Xô, 1973. Nhận học vị tiến sỹ – Ph.D. (1985), tiến sỹ khoa học – D.Sc. (1989) về vật lý thực nghiệm các chất bán dẫn tại Đại học tổng hợp quốc gia Leningrad (nay là Saint Petersburg), Liên bang Nga. Nhận chức danh phó giáo sư năm 1991. Người sáng lập và là Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) từ khi thành lập đến hết tháng 10 năm 2014, thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Dạy khóa đầu tiên về Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới tại Việt Nam năm 1977.

Thầy Phan Dũng nghỉ dạy tại TSK từ 01/01/2019 vì lý do sức khỏe. Như vậy, thầy Phan Dũng chỉ còn cộng tác với TSK về nghiên cứu khoa học và tư vấn về Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (TRIZ mở rộng).

ThayHuong

Thầy Trần Thế Hưởng tốt nghiệp Đại học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh năm 1983 chuyên ngành vật lý chất rắn. Nhận học vị thạc sĩ chuyên ngành vật lý điện tử năm 1997 tại Trường đại học khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Nhận chức danh giảng viên chính năm 2000. Tham gia xây dựng Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh từ những ngày đầu thành lập. Thầy Trần Thế Hưởng làm Quyền Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) từ tháng 11/2014, nghỉ hưu từ 01/10/2017. Hiện nay không tham gia giảng dạy tại TSK.

ThayTriet

Thầy Th.S Vương Huỳnh Minh Triết tốt nghiệp Đại học khoa học tự nhiên (Đại học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh) năm 1993. Sát cánh cùng TSK từ năm 1993 tới nay

ThaySon

Thầy Lê Minh Sơn

  • Tốt nghiệp kỹ sư địa chất (năm 1988) tại Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, thạc sỹ địa chất (năm 2002) tại International Institute for Geo-Information and Earth Observation (Hà Lan).
  • Làm việc tại TSK từ năm 1998
  • Chuyển nơi làm việc khỏi TSK từ tháng 11/2014, không còn tham gia giảng dạy tại TSK
Khoi

Chu Thái Minh Khôi, trợ lý, tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ thông tin, Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2010. Làm việc tại TSK từ năm 2010.