Khóa cơ bản 535

"Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (TRIZ mở rộng)"

Khai giảng: thứ hai, 01/07/2024

Giờ học: 17g45 - 20g45

Ngày học: tối thứ hai, tối thứ tư và tối thứ sáu

Thời gian học: 9 buổi

Học phí hiện nay: 1.200.000 đồng.

Chiêu sinh tất cả mọi người có trình độ văn hóa lớp 12 trở lên, không phân biệt tuổi, nghề nghiệp chuyên môn, chức vụ...

Điện thoại: (028) 38301743 - 0939795225 (Mr Khôi)

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Để biết các ích lợi của môn học, bấm vào đây

Chương trình học bấm vào đây

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Báo tường mới nhất

BTSK số 1/2017 (73) ra tháng 3 năm 2017

Toàn bộ

+ Tin TSK - Tin thế giới

+ Thế giới từ góc nhìn sáng tạo: 10 phát minh "không tưởng" của Nicola Tesla

+ Đa dạng: Bên trong trung tâm dữ liệu của Facebook

+ Sản phẩm sáng tạoCác sách, bài báo khoa học đã công bố

TIẾNG VIỆT:

Algôrit sáng chế

Tác giả: Nguyễn Chân, Dương Xuân Bảo, Phan Dũng

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 1983

Làm thế nào để sáng tạo hay khoa học sáng tạo tự giới thiệu

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 1992

Phan Dũng. Nghiên cứu giảng dạy và áp dụng phương pháp luận sáng tạo vào hoạt động sở hữu công nghiệp. Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp thành phố. Ủy ban khoa học và kỹ thuật TpHCM. 1992.

Phan Dũng. Hiệu quả kinh tế của đổi mới công nghệ: Nhìn từ những quy luật bên trong của chính quá trình đổi mới. Báo cáo nghiệm thu đề tài nhánh của đề tài nghiên cứu cấp bộ. Bộ khoa học, công nghệ và môi trường. Hà Nội. 1993.

Sổ tay sáng tạo: Các thủ thuật (nguyên tắc) cơ bản

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản: Sở khoa học, công nghệ và môi trường

Năm xuất bản: 1994

Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật (giáo trình sơ cấp)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản: Sở khoa học, công nghệ và môi trường

Năm xuất bản: 1994

Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật (giáo trình sơ cấp tóm tắt)

Tác giả: Phan Dũng

Trung tâm sáng tạo khoa học-kỹ thuật

Năm xuất bản: 1994

Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật (giáo trình trung cấp tóm tắt)

Tác giả: Phan Dũng

Trung tâm sáng tạo khoa học-kỹ thuật

Năm xuất bản: 1994

Hệ thống các chuẩn dùng để giải các bài toán sáng chế

Tác giả: Phan Dũng

Trung tâm sáng tạo khoa học-kỹ thuật

Năm xuất bản: 2002

Giới thiệu Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2004)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Thế giới bên trong con người sáng tạo

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2005)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Tư duy logích, biện chứng và hệ thống

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2006)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản (phần 1)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2007)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản (phần 2)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2008)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Các phương pháp sáng tạo

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2008)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Các quy luật phát triển (các quy luật sáng tạo và đổi mới)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2009)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Hệ thống các chuẩn dùng để giải các bài toán sáng chế

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (theo bản thảo, hoàn thành năm 2011)

Năm xuất bản: 2012

Algôrit giải các bài toán sáng chế (ARIZ)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (theo bản thảo, hoàn thành năm 2011)

Năm xuất bản: 2012

Phương pháp luận sáng tạo: Những điều muốn nói thêm

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (theo bản thảo, hoàn thành năm 2011)

Năm xuất bản: 2012

Để có thật nhiều hành động tốt trong xã hội

Tác giả: Phan Dũng

Trung tâm Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật

Năm hoàn thành bản thảo: 2012

Suy nghĩ về tư duy

Tác giả: Phan Dũng

Trung tâm Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật

Năm hoàn thành bản thảo: 2013

Đổi mới giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc nhờ sáng tạo (một số kết quả thu được trong hơn 40 năm qua

Tác giả: Phan Dũng

Trung tâm Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật

Năm hoàn thành bản thảo: 2017

TIẾNG ANH:

Creativity and Innovation Methodologies Based on Enlarged TRIZ for Problem Solving and Decision Making (The textbook for English Speaking Learners)

Author: Phan Dũng

Publisher: The CSTC, Hochiminh City

Year: 1996

Phan Dung. Introducing Creativity Methodologies into Vietnam (invited article). Creativity and Innovation Management, V. 3, No 4, 240-242, UK. 1994.

Phan Dung. TRIZ: Inventive Creativity Based on The Laws of Systems Development (invited article). Creativity and Innovation Management, V. 4, No. 1, 19-30, UK. 1995

Phan Dung. Systems Inertia in Creativity and Innovation. Lecture presented at the Fifth European Conference on Creativity and Innovation, Vaals, the Netherlands, April 28 - May 2, 1996. In the Conference Proceedings: "Creativity and Innovation: Impact", 143-150, 1997.

Phan Dung. Creatology: A Science for the 21st Century. Keynote paper presented at the International Symposium and Seminar: "Education: The Foundation for Human Resource and Quality of Life Development", Chiang Mai, Thailand, August 26-30, 1996.

Phan Dung. The Renewal in Creative Thinking Process for Problem Solving and Decision Making. Keynote paper presented at the Sixth National Seminar on Educational Management and Leadership "Personal Renewal Towards Leadership Maturity in Educational Management", Genting Highlands, Malaysia, December 9-12, 1996.

Phan Dung. Dialectical Systems Thinking for Problem Solving and Decision Making. The 7th International Conference on Thinking, Singapore, June 1-6, 1997. Also in Morris I. Stein (ed.) Creativity's Global Correspondents - 1998, Florida, Winslow Press, USA, 143-161. And in The Korean Journal of Thinking & Problem Solving, 2000.4, 49-67.

Phan Dung. On the Basic Program "Creativity Methodologies for Problem Solving and Decision Making" Being Taught by the CSTC in Vietnam (invited article). In Morris I. Stein (ed.) Creativity's Global Correspondents - 1999, Florida, Winslow Press, USA, 250-256.

Phan Dung. Some Results Derived from Teaching the Course "Creativity Methodologies" (invited article). In Morris I. Stein (ed.) Creativitys Global Correspondents – 2000, Florida, Winslow Press, USA, 205-212.

Phan Dung. My Experiences with my Teacher Genrikh Saulovich Altshuller (invited article). In Morris I. Stein (ed.) Creativitys Global Correspondents – 2001, Florida, Winslow Press. USA, 255-270.

Phan Dung. Enlarging TRIZ and Teaching Enlarged TRIZ for the Large Public. Keynote paper presented at the International Conference "TRIZCON 2001", Woodland Hills, California, USA, March 25-27, 2001.

Also in "The TRIZ Journal", Issues June and July 2001 on the website http://www.triz-journal.com/index.html

Phan Dung. Are Methodologies of Creativity Really Useful for You as a Teacher of Creativity (invited article). In Morris I. Stein (ed.) Creativitys Global Correspondents – 2002, New York, USA, 211 – 218.

TIẾNG NGA:

Агекян В.Ф., Фан Зунг. "Спектры отражения, фотолюминесценции твёрдых растворов Cd1-xMnxTe при 0<x<0.5". Вестник Ленинградского университета, серия физики, в. 16, с. 6-13, 1984г

Агекян В.Ф., Фан Зунг. "Селективно возбуждённая люминесценция и резонансное комбинационное рассеяние света в полупроводнике Cd1-xMnxTe". Физика и Техника полупроводников, Т. 18, в. 10, с. 1859 – 1861, 1984г. Bài báo này được Viện Vật lý Hoa Kỳ (American Institute of Physics) dịch sang tiếng Anh và đăng lại ở Mỹ dưới nhan đề: Selectively Excited Luminescence and Resonance Raman Scattering of Light in Semiconducting Cd1-xMnxTe.

Агекян В.Ф., Фан Зунг. "Люминесценция смешанных кристаллов Cd1-xMnxTe связанная с присутствием марганца". Физика твёрдого тела, Т. 27, в. 4, с. 1216-1219, 1985г. Bài báo này được Viện Vật lý Hoa Kỳ (American Institute of Physics) dịch sang tiếng Anh và đăng lại ở Mỹ dưới nhan đề: Luminescence of Mixed Cd1-xMnxTe Crystals Associated with the Presence of Manganese.

Агекян В.Ф., Фан Зунг. "Люминесценция полупроводниковых твёрдых растворов Cd1-xMnxTe". В Сборнике: Тезисы докладов X всесоюзной конференции по физике полупроводников. Минск, часть 1, с. 46-47, сентябрь 1985г.

Агекян В.Ф., Фан Зунг, Погарёв С. В. "Магнитолюминесценция твёрдых растворов Cd1-xMnxTe при 0<x<0,7". Физика твёрдого тела, Т. 29, в. 11, с. 3312-3314, 1987г. Bài báo này được Viện Vật lý Hoa Kỳ (American Institute of Physics) dịch sang tiếng Anh và đăng lại ở Mỹ dưới nhan đề: Magnetoluminescence of Cd1-xMnxTe Solid Solutions Having Compositions 0<x<0.7.

Агекян В.Ф., Погарёв С. В., Фан Зунг. "Магнито- и пьезолюминесценция в твёрдых растворах Cd1-xMnxTe". В Сборнике: Тезисы докладов XX всесоюзного съезда по спектроскопии. Киев, часть 2, с. 126, сентябрь 1988г.

Агекян В.Ф., Фан Зунг. "Влияние всестороннего сжатия на фотолюминесценцию твёрдых растворов Cd1-xMnxTe". Физика твёрдого тела, Т. 30, в. 10, с. 3150-3153, 1988г. Bài báo này được Viện Vật lý Hoa Kỳ (American Institute of Physics) dịch sang tiếng Anh và đăng lại ở Mỹ dưới nhan đề: Influence of Hydrostatic Pressures on the Photoluminescence of Cd1-xMnxTe Solid Solutions.

Агекян В.Ф., Фан Зунг. "Экситонная люминесценция твёрдых растворов Cd1-xMnxTe во внешних полях". В Сборнике: Тезисы докладов всесоюзного совещания "Экситоны в полупроводниках – 88", Вильнюс, с. 80, ноябрь 1988г.

Агекян В.Ф., Фан Зунг. "Селективно возбуждённая магнитолюминесценция в полумагнитных твёрдых растворах Cd1-xMnxTe /х = 0,25 – 0,5/". Физика твёрдого тела, Т. 30, в. 11, с. 3444-3447, 1988г. Bài báo này được Viện Vật lý Hoa Kỳ (American Institute of Physics) dịch sang tiếng Anh và đăng lại ở Mỹ dưới nhan đề: Selectively Excited Magnetoluminescence in Semimagnetic Cd1-xMnxTe Solid Solutions Having Compositions 0.25 < x < 0.5.

Агекян В.Ф., Фан Зунг. "Люминесценция Cd1-xMnxTe в температурном интервале магнитного фазового перехода". Физика твёрдого тела, Т. 31, в. 7, с. 105-108, 1989г. Bài báo này được Viện Vật lý Hoa Kỳ (American Institute of Physics) dịch sang tiếng Anh và đăng lại ở Mỹ dưới nhan đề: Luminescence of Cd1-xMnxTe on the Temperature Interval of Magnetic Phase Transition.

Исмаилов И.М., Гахраманов Н.Ф., Фан Зунг, "Получение монокрисмаллов InS и исследование их фотопроводимости", Республиканская научная конференция молодых учёных – физиков, Академия наук Азербайджанской ССР, Баку, май, 1973г.

Фан Зунг, "Объективный характер законов природы и их познание (на примерах физики)", Общесоюзная интернациональная научная конференция студентов естественнонаучных и медицинских специальностей на тему "Философские проблемы естествознания", Ленинград, 24 по 26 октября 1972г.

Фан Зунг. Исследование фотопроводимости полупроводников InS. Дипломная работа. Азербайджанский государственный университет. Баку. 1973г.

Фан Зунг. О психологической инерции при решении творческих задaч. Дипломная работа. Институт изобретательского творчества. Баку. 1973г.

Фан Зунг. Оптические свойства полумагнитных полупроводников Cd1-xMnxTe. Кандидатская диссертация. Ленинградский государственный университет. Ленинград. 1985г.

Фан Зунг. "Оптические процессы в широкозонных полумагнитных полупроводниках Cd1-xMnxTe". Вестник Ленинградского университета, серия 4, в. 2/ № 11/, с. 7 – 11, 1989г.

Фан Зунг. Оптические процессы в широкозонных твёрдых растворах A2B6 с магнитной компонентой. Докторская диссертация. Ленинградский государственный университет. Ленинград. 1989г.