Kha c? b?n 523

"Ph??ng php lu?n sng t?o v ??i m?i (TRIZ m? r?ng)"

Khai gi?ng: th? t?, 12/05/2021

Gi? h?c: 17g30 - 21g00

Ngy h?c: t?i th? hai, t?i th? t? v t?i th? su

Th?i gian h?c: 1 thng

H?c ph hi?n nay: 1.200.000 ??ng (bao g?m c? ti li?u h?c t?p).

Chiu sinh t?t c? m?i ng??i c trnh ?? v?n ha l?p 12 tr? ln, khng phn bi?t tu?i, ngh? nghi?p chuyn mn, ch?c v?...

?i?n tho?i:(028) 38301743

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

?? bi?t cc ch l?i c?a mn h?c, b?m vo ?y

Ch??ng trnh h?c b?m vo ?y

Gi?y ch?ng nh?n hon thnh kha h?c do Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhin thu?c ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch Minh c?p.

Bo t??ng m?i nh?t

BTSK s? 1/2017 (73) ra thng 3 n?m 2017

Ton b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? gc nhn sng t?o: 10 pht minh "khng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: Bn trong trung tm d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m sng t?oNgười viết: Administrator

Sng t?o k? thu?t l ho?t ??ng c?a con ng??i lin quan ??n sng ki?n, c?i ti?n k? thu?t, h?p l ha v cao h?n n?a l lin quan ??n sng ch?, ki?u dng cng nghi?p, m?u h?u ch cc ??i t??ng th??ng ???c php lu?t Nh n??c b?o h?. Nh? sng t?o k? thu?t m nhi?u ng??i ? ?i vo l?ch s? c?a nhn lo?i nh? T-mt E-?i-x?n v?i cc sng ch? bng ?n ?i?n, my quay ??a, tu ?i?n. Gt-?i-a v?i sng ch? l?u ha cao su. Ru-bch v?i sng ch? kh?i vung k? di?u. Tn Th?t Tng v?i ph??ng php m? gan ??c ?o. Sng t?o k? thu?t chnh l chi?c c?u n?i c?c k? quan tr?ng ?? bi?n cc tri th?c khoa h?c, k? n?ng k? thu?t thnh cc s?n ph?m, gi?i php c? th? c th? tnh ???c b?ng ti?n (l hng ha trao ??i). V v?y, ho?t ??ng sng t?o k? thu?t c th? ni l m?t trong nh?ng ho?t ??ng quan tr?ng nh?t c?a x h?i.

Hi?n nay, chng ta ?ang ni nhi?u ??n vi?c ??i m?i t? duy, trong ? ph?i ni t?i ??i m?i t? duy trong sng t?o k? thu?t. V?y ??i m?i t? duy trong sng t?o k? thu?t l g? Lm cch no ?? t?ng hi?u qu? trong ho?t ??ng ny lm cho cc s?n ph?m m?i xu?t hi?n ngy cng nhi?u, cc bi ton k? thu?t th?c t? ngy cng ???c gi?i quy?t m?t cch nhanh chng v k?p th?i, mang l?i hi?u qu? kinh t? l?n cho x h?i? ??i m?i t? duy sng t?o k? thu?t nh?m ?p ?ng ???c cc yu c?u ?. ?? ??i m?i t? duy trong sng t?o k? thu?t, chng ta ph?i lm ???c hai yu c?u chnh sau ?y:

1. Hi?u ???c t? duy c? trong sng t?o k? thu?t l g, c nh?ng khuy?t ?i?m g?

2. ??a ra ???c t? duy m?i trong sng t?o k? thu?t, ?i?u ? c ngh?a l ph?i ??a ra ???c m?t ch??ng trnh c? th? m?i cho php gi?i quy?t cc v?n ?? trong ho?t ??ng sng t?o k? thu?t v?i m?t hi?u qu? cao h?n, trnh ???c cc khuy?t ?i?m c?a ph??ng php t? duy c?.

T? x?a ??n nay, thng th??ng khi nh?n ???c m?t bi ton k? thu?t th?c t? khng c ph??ng php gi?i s?n, th d? hy tm m?t m?u ?m pha ch m?i c kh? n?ng tiu th? cao; tm ph??ng php l?c n??c bi?n thnh n??c ng?t v?i kh?i l??ng l?n, hi?u su?t cao cho cc ??o xa; n??c ta l n??c c nhi?u bo, hy tm ph??ng php ch?ng bo cho cc c? th? c hi?u qu? v t t?n km. Nhi?u ng??i th??ng ch? dng ph??ng php m m?m, th? cch ny khng ???c th th? cch khc. Th d? th?i tr??c, ?? tm v?t li?u cho s?i tc bng ?n ?i?n, nh sng ch? E-?i-x?n ? dng c? s?i bng, ?ay, tre, tc, ?? th? nghi?m. Ph??ng php lm vi?c ki?u ny ???c cc nh khoa h?c g?i l ph??ng php "th?, sai". R rng b?ng ph??ng php ny mu?n ?i t?i cc sng ch?, cc nh khoa h?c ph?i m?t nhi?u th?i gian, s?c l?c, n?ng l??ng v v?t li?u ?? th? nghi?m v kh? n?ng thnh cng r?t nh?.

T? duy c? trong sng t?o k? thu?t chnh l t? duy theo ph??ng php "th?, sai". Ph??ng php t? duy ny cn km hi?u qu? v tnh b?o th?, tr tr? c?a b? c m trong khoa h?c g?i l s?c trong t? duy, l b?c t??ng tm l. S?c trong t? duy m ? b?t c? ai c?ng c lin quan ch?t ch? v?i nh?ng kinh nghi?m s?ng, ki?n th?c thu ???c. Trong nhi?u tr??ng h?p, s?c tm l c?n tr? nh?ng ng??i lm cng tc khoa h?c ?i ??n cc gi?i php sng t?o. ?? thay th? ???c ph??ng php "th?, sai" v trnh ???c s?c tm l hi?n nay, ng??i ta s? d?ng ph??ng php lu?n sng t?o.

Ph??ng php lu?n sng t?o nghin c?u nhi?u v?n ?? lin quan ??n sng t?o k? thu?t nh? cc thu?t sng ch?, th d? thu?t ??t ng??c l?i v?n ??, thu?t k?t h?p v chia nh?, thu?t n?ng ??ng ha. Cc ph??ng php kh? s?c trong t? duy nh? ph??ng php "kch th??c, gi c?, th?i gian", ph??ng php t?p kch no, ph??ng php ??i t??ng tiu ?i?m, pht hi?n cc quy lu?t pht tri?n c?a h? k? thu?t, th d? quy lu?t ph?i h?p nh?p ?i?u, quy lu?t chuy?n t? m?c v? m sang m?c vi m, phn lo?i cc bi ton sng ch? thnh cc bi ton chu?n v dng l?i gi?i chu?n ?? gi?i quy?t.

?? chinh ph?c ???c cc ??nh ni cao, cc v?n ??ng vin leo ni khng th? khng ???c h?c v rn luy?n cc bi t?p leo ni, s? d?ng cc d?ng c? ??c hi?u nh? dy leo, ba chim, bnh d??ng kh. C?ng nh? v?y, ?? chinh ph?c cc ??nh cao trong khoa h?c k? thu?t, cc nh khoa h?c c?ng c?n ???c nghin c?u ph??ng php lu?n sng t?o, s? d?ng t?t cc k? thu?t sng ch?, cc ph??ng php kch thch n?y sinh t??ng m?i, ??c bi?t l t?p rn luy?n c sng t?o c?a mnh qua cc bi ton k? thu?t th?c hnh tr??c khi ?i ??n cc sng ch?, pht minh th?t s?. Th?c ti?n d?y v h?c ph??ng php lu?n ? Lin X ? cho th?y hi?u qu? r?t cao, th d? t? n?m 1972 ??n 1981, ring Tr??ng ph??ng php lu?n sng t?o ? thnh ph? ??-nhe-pr-p-tr?p-xc? v?i chn kha h?c, ?o t?o ???c 500 h?c vin, ? c 350 b?ng tc gi? sng ch?; s? ti?n lm l?i cho Nh n??c nh? p d?ng cc sng ch? ? ln t?i hng ch?c tri?u rp. ? n??c ta hi?n nay, ph??ng php lu?n sng t?o ?ang ???c nghin c?u v d?y th? (? H N?i v thnh ph? H? Ch Minh). Chng ta hy v?ng r?ng ph??ng php lu?n sng t?o s? tr? thnh chi?c "cha kha v?n n?ng" gip cc nh khoa h?c v s?n xu?t ?i t?i cc s?n ph?m hng ha c? th? ?? lm giu cho ??t n??c.

(Bo "Nhn Dn", ra ngy 24/11/1988)