Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật Bộ sách sáng tạo và đổi mới

Khóa cơ bản 535

"Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (TRIZ mở rộng)"

Khai giảng: thứ hai, 01/07/2024

Giờ học: 17g45 - 20g45

Ngày học: tối thứ hai, tối thứ tư và tối thứ sáu

Thời gian học: 9 buổi

Học phí hiện nay: 1.200.000 đồng.

Chiêu sinh tất cả mọi người có trình độ văn hóa lớp 12 trở lên, không phân biệt tuổi, nghề nghiệp chuyên môn, chức vụ...

Điện thoại: (028) 38301743 - 0939795225 (Mr Khôi)

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Để biết các ích lợi của môn học, bấm vào đây

Chương trình học bấm vào đây

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Báo tường mới nhất

BTSK số 1/2017 (73) ra tháng 3 năm 2017

Toàn bộ

+ Tin TSK - Tin thế giới

+ Thế giới từ góc nhìn sáng tạo: 10 phát minh "không tưởng" của Nicola Tesla

+ Đa dạng: Bên trong trung tâm dữ liệu của Facebook

+ Sản phẩm sáng tạoBộ sách sáng tạo và đổi mới

Giới thiệu Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (tập 1)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2004)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Thế giới bên trong con người sáng tạo (tập 2)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2005)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Tư duy logích, biện chứng và hệ thống (tập 3)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2006)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản (phần 1) (tập 4)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2007)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản (phần 2) (tập 5)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2008)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Các phương pháp sáng tạo (tập 6)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2008)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Các quy luật phát triển (các quy luật sáng tạo và đổi mới) (tập 7)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Trẻ - 2010 (theo bản thảo, hoàn thành năm 2009)

+ Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2012

Hệ thống các chuẩn dùng để giải các bài toán sáng chế (tập 8)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (theo bản thảo, hoàn thành năm 2011)

Năm xuất bản: 2012

Algôrit giải các bài toán sáng chế (ARIZ) (tập 9)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (theo bản thảo, hoàn thành năm 2011)

Năm xuất bản: 2012

Phương pháp luận sáng tạo: Những điều muốn nói thêm (tập 10)

Tác giả: Phan Dũng

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (theo bản thảo, hoàn thành năm 2011)

Năm xuất bản: 2012